Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Ιδού Ο Νυμφίος έρχεται.....

"Τον νυμφώνα σου βλέπω , Σωτήρ μου κέκοσμημένον, και ένδυμα ούκ έχω , ίνα εισέλθω εν αυτώ, λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδότα και σώσον με."                  
                      Η   αγιογραφία του Νυμφίου έγινε δια χειρός Χρυσούλας Σαρίδου       

        Καλή κι`ευλογημένη Μεγάλη  Εβδομάδα!