Κυριακή 5 Μαΐου 2013

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

                                                       Δια χειρός: Χρυσούλας Σαρίδου
               " Μεγάλυνον ψυχή μου, τον εθελουσίως παθόντα
           και ταφέντα και εξαναστάντα τριήμερον εκ τάφου."                ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

                               ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Εύχομαι σε όλους σας  να περάσετε πολύ-πολύ όμορφα!!!